Přijatí žáci do prvního ročníku 2022/2023

25.5.2022

prijeti 22-23.pdf

Vážení rodiče,

prosíme o odevzdání zápisového lístku do 30. 5. 2022 v době od 7 : 30 do 15 : 30 hod.

V případě, že jste podávali přihlášky do více škol, je nutné odevzdat nejen zápisový lístek, ale podepsat zpětvzetí žádosti o přijetí pro školu, do které vaše dítě nenastoupí. Podepsáním zpětvzetí berete zpět žádost o přijetí na jiné škole a zároveň zplnomocníte ředitelku základní školy ZŠ a MŠ T. G. Masaryka k předání tohoto zpětvzetí do základních škol, v kterých jste dávali přihlášku k přijetí. Jinými slovy škola, do které jste byli přijati, vše vyřídí za vás.

Podepsání zpětvzetí lze provést pouze v kanceláři školy hlavní budovy  ZŠ T. G. M. Ruzyně (nám. Českého povstání).

 

Zároveň vás zveme na první setkání s vedením školy a s třídní učitelkou.

Schůzka se koná 16. 6. v 16 : 06 hod.

 

Pro pracoviště v Ruzyni schůzka proběhne v budově prvního stupně na adrese nám. Českého povstání 6/511. Zde budou otevřeny dvě první třídy. Rozdělení dětí do tříd se dozvíte na tomto setkání.

Pro přijaté na pracoviště Bělohorská proběhne schůzka na adrese Bělohorská 174. Zde se otevírá jedna první třída.

Na setkání se dozvíte, co je zapotřebí pro prvňáčka zařídit, jak probíhá organizace vzdělávání a jak je organizovaná školní družina.  Paní učitelka vám ráda zodpoví vaše další dotazy.

Těšíme se na spolupráci.