Nový školní rok 2023/2024 bude zahájen v pondělí 4. září v 8:00 hod.

 

V pondělí 4. září krácená výuka do 8:45 hod. (u 1.A do cca 9:30 hod., u 2.A a 2.C bude v souvislosti s přesunem žáků do nové budovy ještě průběh prvního dne upřesněn), v úterý 5. září krácená výuka u žáků prvního stupně do 11:40 hod. (u 1.A do 9:40 hod.), u žáků druhého stupně do 12:35 hod., od středy 6. září bude probíhat výuka v plném rozsahu podle rozvrhu jednotlivých tříd (s výjimkou 1.A).

 

Školní jídelna bude v provozu od 4. 9. 2023, cena obědů zůstává stejná jako v minulém školního roce.

V pondělí 4. 9. 2023 budou obědy vydávány v době 11:00 - 11:45 hod. 

Školní družina bude v provozu od 4. 9. 2023 (i ráno), poplatek se zvyšuje na 350 Kč.

 

Organizace prvních dní školy – 1. ročník:
V pondělí 4. 9. 2023 se rodiče se svými dětmi shromáždí v 8 : 00 hod. před budovou prvního stupně, kde je slavnostně uvítá zástupce vedení školy a třídní učitelka. Žáci odejdou se svou třídní učitelkou do třídy, kde si je rodiče budou moci vyfotografovat a budou jim sděleny první důležité informace. Po slavnostním zahájení ve třídě se rodiče přemístí do školní jídelny, kde dostanou instrukce ohledně školního stravování a docházky do školní družiny. Rodiče si zakoupí čip na stravování – cena 150 Kč (platba pouze v hotovosti, prosíme, připravte si přesnou částku). Vyplní formuláře o stravování, přihlášku do školní družiny a formulář informace o žákovi. V této době prvňáčci zahájí s třídní učitelkou první vyučování. Po vyřízení všech záležitostí ve školní jídelně si rodiče vyzvednou své děti ve třídě. Tento první den je již možno dítě přihlásit na oběd a nechat ve školní družině.

 

Vyučování prvního týdne školy - 1. ročník:

pondělí 4. 9. 2023 8 : 00 – cca 9 : 30 hod.

úterý 5. 9. 2023 8 : 00 – 9 : 40 hod.

středa 6. 9. 2023 8:00 - 10:45 hod.

čtvrtek 7. 9. 2023 8:00 - 11:40 hod.

pátek 8. 9. 2023 8:00 - 11:40 hod.

Od druhého týdne bude již probíhat výuka v plném rozsahu podle rozvrhu.

 

Vzhledem k pokračující rekonstrukci sportovních hřišť v areálu školy upozorňujeme rodiče a žáky na přísný zákaz vstupu do prostor staveniště!!

 

První třídní schůzky jsou naplánovány na St 13. 9. 2023 od 17:00 hod.

 

Přejeme všem žákům a rodičům úspěšné zvládnutí nového školního roku!