Balíček okamžité pomoci Pražanům

5.10.2022

Opatření hl. m. Prahy ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze 2022 - 2023 (Usnesení ZHLMP č. 39/1 ze dne 8. 9. 2022) - https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi

Vyplněné žádosti pro školní rok 2022/2023 odevzdávejte osobně v pracovní dny od 7:30 do 14:30 hod. V kanceláři školy nebo datovou schránkou 9w63c4u.

Termín odevzdání žádostí: do pátku 21. 10. 2022.

Podmínkou jsou sociální důvody nebo finanční nouze, které rodiče potvrzují čestným prohlášením.

Žadatelem je zákonný zástupce (podmínkou je trvalý pobyt žáka v hl. m. Praze), žádost posuzuje ředitelka školy.

V případě schválení této žádosti bude příspěvek poskytnut od 1. 11. 2022. Podporu není možné žádat zpětně.