MŠ Bělohorská

 

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY BĚLOHORSKÁ: 6:30 - 17:00 HODIN

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: HVĚZDIČKY POZNÁVAJÍ SVĚT

AKTIVITY: Projekt Předškoláček, Angličtina pro předškoláky, divadelní představení v MŠ, výlety,

výtvarné dílničky pro rodiče, Toulky Prahou, Pohádkové dny dětí, Pasování předškoláků, besídky

 

ZÁSTUPKYNĚ ŠKOLY PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ BĚLOHORSKÁ,

MŠ STOCHOVSKÁ A MŠ ZA OBOROU: Mgr. MIROSLAVA DOUBKOVÁ