Pomoc rodinám s dětmi na Praze 6 - příspěvek na stravování - březen až červen

6.3.2023

Vážení rodiče,
v přílohách níže naleznete dokumentaci k realizaci pokračujícího projektu Pomoc rodinám s dětmi na Praze 6 - příspěvek na stravování za březen až červen. Žádost nemusí vyplňovat ti, kteří na minulé žádosti na měsíce leden a únor zaškrtli políčko "automatické prodloužení žádosti na další měsíce školního roku 2022/2023" - tato žádost je tedy primárně určena pro nové žadatele. Vyplněné žádosti o prominutí úhrady odevzdávejte osobně v pracovní dny od 7:30 do 14:30 hod. v kanceláři školy nebo datovou schránkou 9w63c4u. Termín odevzdání vyplněné a podepsané žádosti je 31. 3. 2023! Tento projekt bude pak ke dni 30. 6. 2023 ukončen.

Informace pro rodice brezen az cerven.pdf

Zadost o prominuti uhrady brezen - cerven.pdf 

Prosíme rodiče, kteří si zažádají o příspěvek na stravování za měsíc březen až červen, aby na tyto měsíce provedli platbu obědů obvyklým způsobem. Peníze jim budou následně vráceny podle skutečného počtu odebraných obědů. Zároveň prosíme žáky o důsledné čipování obědů, neboť pouze tímto způsobem prokazatelně odebrané obědy mohou býti následně proplaceny.