Pomoc rodinám s dětmi na Praze 6 - příspěvek na stravování

16.11.2022

Vážení rodiče,
v přílohách  naleznete dokumentaci k realizaci k projektu Pomoc rodinám s dětmi na Praze 6 - příspěvek na stravování za listopad a prosinec, prosíme, prostudujte a pokud budete mít zájem nabídku na příspěvek využít, postupujte podle metodiky (Pozor! Termín předání žádosti je do 25. 11. 22!):

Metodika
Projekt Pomoc rodinám s dětmi
Žádost o prominutí úhrady za stravování

Žádáme rodiče, kteří si zažádali o příspěvek na stravování za měsíc listopad a prosinec, aby na tyto dva měsíce provedli platbu obědů obvyklým způsobem. Peníze jim budou následně vráceny v polovině ledna podle skutečného počtu odebraných obědů. Zároveň žádáme žáky o důsledné čipování obědů, neboť pouze tímto způsobem prokazatelně odebrané obědy mohou býti následně proplaceny.