InAirQ_CMYK.pdf

Naše škola byla, jako jedna z dvanácti škol v České republice, vybrána pro projekt EU INTERREG InAirQ.

 

V rámci projektu bylo v každé z vybraných škol provedeno měření kvality vnitřního ovzduší. Současně s měřením vnitřního ovzduší bylo měřeno i venkovní ovzduší v okolí školy.

Měření proběhlo 12. - 16. 3. 2018, v předjaří, kdy vál proměnlivý až čerstvý vítr a teplota se pohybovala od 2 do 12°C.