Zájmové kroužky 2022/2023

 

Kroužky organizované školou:

 

1) Francouzština pro nejmenší

 

vedoucí: Kateřina Chytráčková

den: středa

čas: 13:15 - 14:00 hod.

zahájení: 5. 10. 2022

cena: 650 Kč / pololetí

ročník: 3. r.

 

2) Sportovní aerobiková přípravka pro děvčata

 

vedoucí: Adéla Petkova

den: úterý

čas: 13:30 - 15:00 hod.

zahájení: 4. 10. 2022

cena: 650 Kč / pololetí

ročník: 1. - 2. (- 3. r.)

 

3) Tvořivé ruce

 

vedoucí: Věra Aubrechtová

den: úterý

čas: 14:00 - 15:30 hod.

zahájení: 4. 10. 2022

cena: 1200 Kč / pololetí (včetně materiálu)

ročník: 2. - 4. r.

 


Kroužky organizované mimoškolními institucemi:


4) Šachový kroužek

 

vedoucí: Šachová škola Vávra & Černoušek

den: pondělí

čas: 15:30 - 16:15 hod.

zahájení: 3. 10. 2022 (v učebně 3. A)

cena: 1800 Kč / pololetí (první dvě hodiny lze vyzkoušet zdarma)

ročník: 1. - 5. r.

nezávazné přihlášení: www.sachovykrouzek.cz

 

5) Kurzy inline bruslení pro děti

 

vedoucí: jsmeinline.cz (profesionální instruktoři s akreditací MŠMT)

den: pondělí

čas: 16:00 - 17:00 hod.

zahájení: 19. 9. 2022

cena: 960 Kč / 6 lekcí

ročník: 1. - 5. r.

registrace: www.jsmeinline.cz

 

6) Věda nás baví

 

vedoucí: Věda nás baví o. p. s.

den: čtvrtek

čas: 14:00 - 15:00 hod.

zahájení: 20. 10. 2022 (pozor změna!)

cena: 1590 Kč / pololetí (14 lekcí)

ročník: 2. - 5. r.

registrace: www.vedanasbavi.cz

 

Kroužky organizované DDM Praha 6:

https://www.ddmp6.cz/krouzky/?misto=10 

 

7) Sportovní herna Ruzyně

 

vedoucí: Dům dětí a mládež Praha 6

den: čtvrtek

čas: 16:00 - 17:00 hod.

zahájení: 6. 10. 2022

cena: 900 Kč / pololetí

ročník: 6 - 10 let

registrace: www.ddmp6.cz

 

8) Florbal 4. - 5. třída 1

 

vedoucí: Dům dětí a mládež Praha 6

den: pondělí

čas: 17:00 - 18:30 hod.

zahájení: 5.9. 2022

cena: 600 Kč / pololetí

ročník: 4. - 5. r.

registrace: www.ddmp6.cz

 

9) Florbal 6. - 7. třída 1, 2

 

vedoucí: Dům dětí a mládež Praha 6

den: pondělí / čtvrtek

čas: 18:30 - 20:00 hod.

zahájení: 5.9. 2022 / 1.9.2022

cena: 600 Kč / pololetí

ročník: 6. - 7. r.

registrace: www.ddmp6.cz

  

10) Florbal 8. - 9.třída 1, 2

 

vedoucí: Dům dětí a mládež Praha 6

den: pondělí / čtvrtek

čas: 18:30 - 20:00 hod.

zahájení: 5.9. 2022 / 1.9.2022

cena: 600 Kč / pololetí

ročník: 8. - 9. r.

registrace: www.ddmp6.cz

 

11) Florbal žákyně

 

vedoucí: Dům dětí a mládež Praha 6

den: úterý / čtvrtek

čas: 17:00 - 18:30 hod.

zahájení: 5.9. 2022 / 1.9.2022

cena: 600 Kč / pololetí

ročník: 6 - 15 let

registrace: www.ddmp6.cz