PLATBY V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Platba školného i stravného se provádí na jeden účet : 4834061/0100

 

ŠKOLNÉ: 460 Kč/měsíc - platbu provést do 15. dne v měsíci

!Předškoláci a děti s odkladem školní docházky školné neplatí!

 

STRAVNÉ: 760,- Kč/měsíc 

Platba se provádí zálohově měsíc předem - k 15. dni v měsíci,

v září je tedy třeba provést platbu dvakrát.

 

Číslo účtu Spolku rodičů při MŠ Stochovská

: 2839962319/0800