Kontakty

Adresa školy

ZŠ a MŠ T.G.Masaryka

pracoviště MŠ Za Oborou 3, 169 00 Praha 6

ms.zaoborou@centrum.cz

 

Datová schránka ZŠ Ruzyně 9w63c4u

 

 

Číslo účtu

Pro bezhotovostní platbu používejte účet školy - 4834061/0100.

Uvádějte variabilní symbol, pokud ho neznáte, zadejte datum narození dítěte a do poznámky uveďte MŠ Za Oborou

Ředitelka školy: Mgr. Dana Hudečková

Zástupkyně školy pro předškolní vzdělávání: Mgr. Miroslava Doubková

Učitelka pověřená vedením MŠ : Mgr.Daniela Marková

Referentka školy

Referentka školy paní Zdena Draslarová, DiS  bude k dispozici rodičům žáků každou středu

mezi 13,30 - 15,00 hodinou v MŠ Za Oborou 3.

Kontakty

telefon do MŠ - 235 317 740

vedoucí MŠ - Mgr. Daniela Marková : 778 451 899

Oranžová třída : 774 990 536

Červená třída : 778 599 568

Zelená třída : 732 989 791

Žlutá třída : 774 641 787

Konzultační hodiny:

Každou sudou středu od 15:30 - 16:30 hod., nebo kdykoli po vzájemné dohodě

personální obsazení

Vedoucí MŠ

 Mgr.Marková Daniela

Oranžová třída

 Vyšehradská Petra, Mgr.Vojáčková Kateřina,

Červená třída

 Lavrova Denisa, MgA .Dvořáková Iva     

 asistentka Navrátilová Věra           

Žlutá třída

 Mgr. Marková Daniela, Ungrová Martina,DiS.

 asistentka Kladivová Věra

Zelená třída

 Jedličková Klára, Líšková Kristína   

Hospodářka

 Fraczyková Renata

Správce budov

 Fraczyk Tomasz

Vedoucí kuchařka

 Čížek Adamcová Veronika

Kuchařky

 Babicová Štěpánka, Černá Eva

Uklízečky

 Ing.Tonovská Maja, Vnoučková Irena,

 Kučerová Gabriela