Úspěchy a poděkování školní rok 2015/2016

26.6.2017

ZÁŘÍ

Poděkování patří Davidu Koňaříkovi, který navázal na úspěch z minulého školního roku. Tehdy postoupil do celorepublikového kola v programování. Toto kolo se konalo o prázdninách a David se stal mistrem republiky. Gratulujeme. David je nominován do Zlatého oříšku.

Další poděkování patří paní učitelce Mgr. Zuzaně Jedličková, která získala za svou pedagogickou činnost ocenění starosty Prahy 6 - Vynikající učitel.

 

ŘÍJEN

V tomto měsíci se již stává tradicí poděkovat za sportovní reprezentaci školy ve florbalu. Mladší žákyně získaly třetí místo a starší žákyně tento turnaj na Praze 6 vyhrály. Monohokrát děkujeme a starším děvčatům budeme držet palce v celopražském kole.

 

LISTOPAD, PROSINEC

DĚKUJEME ŽÁKŮM ZA SNAŽIVÝ PŘÍSTUP K TESTŮM SPOLEČNOSTI SCIO. ŠKOLA DOSÁHLA VELMI PĚKNÝCH VÝSLEDKŮ, JAK V ŠESTÉM, TAK V DEVÁTÉM ROČNÍKU.

 

LEDEN

Ješte jednou děkujeme starším žákyním za vzornou reprezentaci Prahy 6 ve florbale. Postup do celorepublikového kola se nepodařil. Všechny zápasy byly však velmi vyrovnané a děvčata předvedla velice pěkný a bojovný výkon.

Vedení školy gratuluje všem, kteří mají vyznamenání. Na druhém stupni se to podařilo 40 % žáků. Jsme též rádi, že jsme nemuseli během prvního pololetí řešit větší kázeňský problém. Poděkování patří též rodičům, protože bez jejich spolupráce, bychom takový výsledek nedosáhli.

Poděkování patří žáku MaximuArchipovovi, který dosáhl při testování v matematice vejvyšší možný percentil 100% a stal se nejlepším žákem v kraji.

 

ÚNOR

Děkujeme všem žákům 8. a 9.ročníku, kteří se zapojili do projektu POST BELLUM a svoji práci prezentovali na setkání družstev základních škol v Technické knihovně. Jsme si vědomi, že projekt byl časově náročný a že jste mu věnovali svůj volný čas.

 

BŘEZEN

Děkujeme všem, kteří se zapojili do projektu Mapa školy. Výsledky šetření poslouží k dalšímu rozvoji vzdělávání a výchovy na naší škole.

 

DUBEN

Veliký dík patří za vzornou reprezentaci H.Skořepové a N.Pošíkové. Děvčata obsadila v obvodním kole biologické olympiády čtvrté respektive šesté místo. poděkování patří i panu učiteli V. Štolcovi, který děvčata na obvodní kolo připravoval.

Opět nás velice dobře reprezentoval Jakub Řehák žák 5.r. Stejně jako v minulém roce vyhrál ve své kategorii Nebušický běh.

Radost nám udělalo i družstvo ze 4.r. v soutěži Čtení mě baví. E.Vanišová, K.Kysučanová a D.Celerýn obsadili 3.místo.

 

KVĚTEN

V dubnu jsme děkovali Hance Skořepové a Nikol Pošíkové. Teď už víme, že děvčata dokonce budou reprezentovat Prahu 6 v krajském kole - 15.5.. Držíme palce už teď.

Obrovský dík patří všem těm, kteří se podíleli na organizaci projektového dne, především odd. České policie včele s velitelem npor. Ing. Janem Zoubkem. V nepříjemném deštivém a chladném počasí se všichni věnovali dětem a připravili jim pěkné dopoledne se spoustou zajímavostí o práci policejních složek.

Nikol a Hanka opět nezklamala a děvčata se stala úspěšnýmí řešitelkami krajského kola. Ještě jednou gratulujeme.

 

ČERVEN

1.6. PŘEVZALA OCENĚNÍ STAROSTOU PRAHY 6 NIKOL POŠÍKOVÁ ZA NĚKOLIKALETOU REPREZENTACI PRAHY 6 V BIOLOGICKÝCH OLYMPIÁDÁCH.

Několika dalším žákům byla udělena pochvala ředitelkou školy:

 Filip Svoboda – kamarádský, spolužáky uznávaný chlapec, který rád pomůže, tam kde je zapotřebí

 Filip Šťastný kamarádský, spolužáky uznávaný chlapec, který rád pomůže, tam kde je zapotřebí -

 Adam Celerýn – úspěšný řešitel mezinárodní matematické soutěže Klokan a literární soutěže Čtení nás   baví

 Karolína Kysučanová - úspěšná řešitelka mezinárodní matematické soutěže Klokan

 Jakub Řehák – chlapec, který úspěšně reprezentuje školu ve sportovních soutěžích

 Dominik Hula - kamarádský, spolužáky uznávaný chlapec, který rád pomůže, tam kde je zapotřebí

 Lenka Cikhartová – vítězka celoroční soutěže ve sběru starého papíru

 Hanka Skořepová – dívka, která úspěšně reprezentuje školu a městskou část v biologické olympiádě, úspěšná sportovní reprezentantka

 Nikol Pošíková – dívka s příkladným přístupem ke studiu a dlouhodobá reprezentantka školy a městské části v olympiádách

 Jiří Štengl – chlapec s příkladným přístupem ke studiu, ochotný a reprezentant školy v olympiádách