Školní jídelna

 

Jídelníček naleznete na www.jidelna.cz

mail: jidelnaruzyne@seznam.cz

 

 

Provozní řád školní jídelny ZŠ a MŠ T. G. Masaryka

Odpovědný pracovník za úsek školní jídelny:

Eva Holečková, vedoucí a hlavní kuchařka
Veronika Šedivá -  kuchařka

Ve školní jídelně se stravují žáci školy, zaměstnanci školy a je zde připravováno jídlo pro MŠ Stochovská, která je součásti ZŠ a MŠ T. G. Masaryka.Strávnici mají právo na stravování po úhradě zálohy.Stravné  se hradí zálohově k 15.dni předchozího měsíce bezhotovostně-poštovní poukázkou, bankovním převodem, trvalým příkazem na účet 4834061/0100.Objednávání hlavního jídla dle výběru – po přihlášení  čipem  do stravovacího systému ve školní jídelně nebo prostřednictvím internetu přihlašovacím kódem.Odhlašování obědů – osobně do 8,00 hod. u vedoucí školní jídelny, telefonicky do 8,00 hod. na čísle 235325104 nebo 235301766 a prostřednictvím internetu (kódem strávníka).Výdej obědů od 11,40 do 14,00 hod.V době nemoci má žák nárok na oběd jen první den (jídlonosič), výdej od 11,30 hod. Toto upravuje vyhláška o školním stravování, zákon 76/1978 ve znění pozdějších změn.Strávnici jsou povinní ve školní jídelně dodržovat hygienické a bezpečnostní předpisy.Při hrubém porušení provozního řádu, může být strávník vyloučen ze školního stravování.

 

Na školní rok 2022/2023 byly stanoveny tyto ceny obědů: CENA JE O 5 Kč VYŠŠÍ NEŽ V PŘEDCHOZÍM ROCE

1sk.      7 - 10 let  36 Kč       záloha 740 Kč/měs.

2.sk.   11 - 14 let  38 Kč       záloha 780 Kč/měs.      

3.sk.   15 - 18 let  40 Kč       záloha 800 Kč/měs.