Školní jídelna

Aktualizace: Obědy na poslední týden školního roku je možné odhlásit do pátku 21. 6.!!

Jídelníček naleznete na www.jidelna.cz

mail: jidelnaruzyne@seznam.cz

 

Provozní řád školní jídelny ZŠ a MŠ T. G. Masaryka

Odpovědný pracovník za úsek školní jídelny:

Eva Holečková - vedoucí a hlavní kuchařka
Veronika Šedivá -  kuchařka

Ve školní jídelně se stravují žáci školy, zaměstnanci školy a je zde připravováno jídlo pro MŠ Stochovská, která je součásti ZŠ a MŠ T. G. Masaryka. Strávníci mají právo na stravování po úhradě zálohy. Stravné  se hradí zálohově k 15. dni předchozího měsíce bezhotovostně - poštovní poukázkou, bankovním převodem, trvalým příkazem na účet 4834061/0100. Objednávání hlavního jídla dle výběru – po přihlášení  čipem  do stravovacího systému ve školní jídelně nebo prostřednictvím internetu přihlašovacím kódem. Odhlašování obědů – osobně do 8,00 hod. u vedoucí školní jídelny, telefonicky do 8,00 hod. na čísle 235325104 nebo 235301766 a prostřednictvím internetu (kódem strávníka). Výdej obědů od 11,40 do 14,00 hod. V době nemoci má žák nárok na oběd jen první den (jídlonosič), výdej nejlépe od 11,00 do 11,40 hod. Toto upravuje vyhláška o školním stravování, zákon 76/1978 ve znění pozdějších změn. Strávníci jsou povinni ve školní jídelně dodržovat hygienické a bezpečnostní předpisy. Při hrubém porušení provozního řádu může být strávník vyloučen ze školního stravování.

 

Na školní rok 2023/2024 byly stanoveny tyto ceny obědů: CENA ZŮSTÁVÁ STEJNÁ JAKO V MINULÉM ŠKOLNÍM  ROCE

1sk.      7 - 10 let  36 Kč       záloha 740 Kč/měs.

2.sk.   11 - 14 let  38 Kč       záloha 780 Kč/měs.      

3.sk.   15 - 18 let  40 Kč       záloha 800 Kč/měs.