Úspěchy a poděkování školní rok 2019/2020

26.9.2017

 

ŘÍJEN

9. 10. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy ve fotbale v rámci poháru pražských škol. Naši starší žáci (8. a 9. ročník) vyhráli svoji skupinu a postoupili do finále škol Prahy 6. 

11. 10. Ještě jednou o úspěchu ve fotbale. Chlapci ve finále zabojovali , ale medaili bohužel nepřivezli.

15. 10.  Opět poděkování za úspěšnou reprezentaci školy ve florbale patří starším žákům, kteří posoupili do finále 

 

LISTOPAD

4. 11. chlapci ve finále florbalového turnuje zabojovali a v domácím prostředí se radovali ze třetího místa

11. 11. Konečně cinkla medaile i pro děvčata. Po obrovském boji ji vybojovala děvčata ze 6. a 7. ročníku, která se umístila na druhém místě. O postupu do finále musely rozhodnout nájezdy, při kterých naše brankářka měla stoprocentní úspěšnost. K úspěchu přispělo i úžasné publikum.

 

LEDEN

V tomto měsíci proběhly školní kola olympiád v biologii, matematice, zeměpisu. Děkuji všem zúčastněním a přeji hodně úspěchú při reprezentaci školy v obvodním kole.

 

ÚNOR

18. 2. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy ve futsale v rámci poháru pražských škol. Naši starší žáci (8. a 9. ročník) vyhráli svoji skupinu a postoupili do finále škol Prahy 6. 

20. 2. Chlapci ve fimále obsadili třetí místo, a konečně se dočkali medaile v tomto sportovním odvětví.

 

 BŘEZEN

Nesmírně si vážíme zaměstnanců školy, kteří vyslyšeli výzvu a pustili se do šití roušek, jak pro děti, tak i pro dospělé. Patří jim obrovské uznámí a poděkování.

 

DUBEN - ČERVEN

 

Vážení rodiče, chceme Vám jménem všech pedagogických pracovníků naší školy upřímně poděkovat za pomoc vašim dětem při distanční výuce od března 2020. I když jsme se snažili Vám poskytnout co nejvíce podkladů a informací, rozhodně bychom nezmohli vůbec nic bez Vašeho překvalifikování se do role domácího učitele. Uvědomujeme si, že většina z Vás toto vše dělala ještě po vlastní směně v zaměstnání. Po nástupu části dětí do školy se ukázalo, že Vaše práce s dětmi během minulých měsíců má výsledky a je naprosto nedocenitelná. Není jednoduché převzít roli učitele. Ne všechny děti jsou samostatné, pilné nebo stejně nadšené se učit. Práce to byla určitě nelehká, přesto věříme, že čas strávený společně s Vašimi dětmi přispěl k stmelení celé rodiny a zažili jste u toho i spoustu legrace. A na to Vaše děti nikdy nezapomenou. Děkujeme i všem pedagogickým pracovníkům školy, kteří se dle našeho názoru zhostili mimořádné situace velmi dobře a pracovali nad rámec svých povinností.  Vedení školy