školní akce 2022 - 2023

ZÁŘÍ:

1. 9. slavnostní zahájení nového školního roku

2. 9. proškolení žáků - BOZP

14. 9. třídní schůzky TGM

14. 9. setkání vedení školy s rodiči ukrajinských žáků

19. 9. galerie - Lidice - 7. C

21. 9. galerie - Lidice - 7. A

23. 9. zahájení projektu SPORTÍK pro 1. - 3. ročník

26. - 28. 9. zážitkový kurz 6.A

28. 9. státní svátek

ŘÍJEN:

zahájení zájmových útvarů

6. 10. blok primární prevence - 3. A

7. 10. blok primární prevence - 4. A

7. 10. blok primární prevence - 5. A

10. 10. fotbal - mladší žáci - 6. A 

3. - 21. 10. - testování SCIO - žáci 6. a 9. roč.

12. 10. festival Řemesla živě - 9. C

19. 10. planetárium - 4. A + 5. A

20. 10. blok primární prevence - 7. C

21. 10. blok primární prevence - 9. A

21. 10. blok primární prevence - 8. A

26. - 27. 10. podzimní prázdniny

28. 10. státní svátek

LISTOPAD:

3. 11. divadelní představení - 2. A

3. 11. blok primární prevence - 6. A

4. 11. blok primární prevence - 7. A

4. 11. blok primární prevence - 9. C

9. 11. florbalový turnaj - chlapci 8. a 9. roč.

10. 11. Paměť národa / Post Bellum - 8. a 9. roč.

15. 11. florbalový turnaj - chlapci 6. a 7. roč.

15. 11. pedagogická rada TGM (1. čtvrtletí)

15. 11. třídní konzultace TGM

17. 11. státní svátek

18. 11. ředitelské volno

21. 11. florbalový turnaj - dívky 8. a 9. roč.

23. 11. florbalový turnaj - dívky 6. a 7. roč.

24. 11. čistírna odpadních vod Horní Počernice - 8. A

25. 11. veletrh SŠ Schola Pragensis - 9. A + 9. C