PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY

Listopad 2023

ODPOČINKOVÁ ČINNOST

-četba na pokračování
-povídání o celoročním projektu - bio odpad 
-relaxace na podložkách
-hry se stavebnicí

ZÁJMOVÁ  ČINNOST

-PČ - drak z papíru
-VV - kresba na volné téma
-HV - písničky o zvířátkách
Svatomartinské pečení

REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ ČINNOST

-pobyt na hřišti - dle počasí
-vycházky do okolí školy
Drakiáda

PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ

-domácí úkoly od 2. třídy (dle zájmu žáků)
-Hra - Tik tak bum, Země město
-hádanky