PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY

Říjen 2022

ODPOČINKOVÁ ČINNOST

-četba na pokračování
-povídání o planetách - VESMÍRNÁ CESTA
-stolní hry
-ekologie - třídíme odpad

ZÁJMOVÁ  ČINNOST

-Vv - podzimní koláž
-Pč - výrobky z přírodnin
-HV - poslech písní
-PČ - stavba domečků - dle počasí

REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ ČINNOST

-vycházky do okolí školy
-pobyt venku - hřiště

PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ

-domácí úkoly od 2. třídy
-slovní kopaná
-pracovní list - veselé počítání

POSÍLENÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI

-míčové hry
-pohybové hry ve třídě