PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY

Září 2022

ODPOČINKOVÁ ČINNOST

-seznámení žáků se školním řádem
-společné sestavení pravidel ŠD
-zahájení celoročního projektu "Vesmírná cesta"
-výběr knihy - odpočinková četba na pokračování

ZÁJMOVÁ  ČINNOST

-VV - zážitek z prázdnin
-PČ - výroba vesmírných lodí
-PČ - mapa cesty vesmírem
-HV - jaké známe písničky

REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ ČINNOST

-vycházky do obory Hvězda
-pobyt venku - míčové hry

PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ

-domácí úkoly od 2. třídy (dle zájmu žáků)
-povídání o slunečné soustavě
-hádanky, křížovky

POSÍLENÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI

-soutěže ve družstvech
-ledolamy - seznamovací hry

 

8. 9. 2022 - návštěva akce Vypich - zastávka volný čas