PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY

Září 2023

ODPOČINKOVÁ ČINNOST

-výběr knihy - odpočinková četba
-povídání o celoročním projektu - ekologie
-relaxace na podložkách
-vyprávění o prázdninách

ZÁJMOVÁ  ČINNOST

-PČ - barevné ovoce
-VV - pohádková postava
-HV - jaké známe písničky
-VV, PČ - Čistý les - projekt

REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ ČINNOST

-vycházky do okolí školy
-pobyt na hřišti - dle počasí
- sportovní soutěže

PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ

-domácí úkoly od 2. třídy (dle zájmu žáků)
-přivítání prvňáčků
-seznámení s řádem školní družiny

AKCE

7. 9. 23    13:30 - 15:00 Zastávka volný čas - Vypich