PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY

Listopad 2022

ODPOČINKOVÁ ČINNOST

-četba na pokračování
-povídání o planetách - "Vesmírná cesta"
-sv. Martin - tradice
-relaxace na podložkách

ZÁJMOVÁ  ČINNOST

-VV - pohádky
-PČ - podzimní tématika
-PČ - drak z papíru
-PČ - origami

REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ ČINNOST

-vycházky do obory Hvězda
-pobyt venku - "Drakiáda" - dle počasí

PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ

-domácí úkoly od 2. třídy (dle zájmu žáků)
-Země, město, Tik, tak, bum
-nácvik pohádky - loutkové divadloPOSÍLENÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI

-sportovní odpoledne
-soutěže v družstvech