Speciálně pedagogická péče:

Speciální pedagožka: Mgr. Irena Mýtinová
Pracovní doba: pondělí, středa
Telefon: +420 732 751 738
Email: irena.mytinova@gmail.com

 

Základní aktivity školní speciální pedagožky:

a) podpora žáků - speciálně pedagogická péče a poradenství
b) orientační speciálně pedagogická diagnostika specifických potíží dětí
c) screening potíží dětí
d) konzultace rodičům
e) spolupráce s vedením školy, pedagogy a asistenty pedagoga
f) spolupráce s dalšími členy Školního poradenského pracoviště a externími odbornými pracovištěmi