Na naší škole aktuálně probíhají tyto projekty EU:

Operační program Jan Amos Komenský

Název projektu dle MS2021+: Učíme se pro budoucnost

Registrační číslo projektu dle MS2021+: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001303

Účelem dotace je:

- zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání

- zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility
  znevýhodněných skupin

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 9. 2022

Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2024

Doba trvání projektu: 24 měsíců