PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY

prosinec 2022 

ODPOČINKOVÁ ČINNOST

-četba na pokračování
-povídání o planetách - "Vesmírná cesta"
-Vánoce - tradice, zvyky
-poslech koled

ZÁJMOVÁ  ČINNOST

-VV - vánoční tématika
-PČ - výroba dárečků, přáníček
-PČ - Mikuláš, čert, anděl
-pečení

REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ ČINNOST

-vycházky do okolí školy
-pobyt venku dle počasí

PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ

-domácí úkoly od 2. třídy (dle zájmu žáků)
-básničky, koledy
-obrázkové pracovní listy

POSÍLENÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI

-návštěva haly TJ Bílá Hora
-pohybové hry ve třídě