PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY

Prosinec 2023

ODPOČINKOVÁ ČINNOST

-četba na pokračování
-Vánoce - povídání (zvyky, tradice)
-poslech koled
-stolní hry

ZÁJMOVÁ  ČINNOST

-PČ - výroba dárečků, přáníček
-VV - zimní a vánoční tematika
-PČ - čert - maska
-vánoční pečení

REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ ČINNOST

-vycházky do obory Hvězda
-pobyt na hřišti dle počasí
-pohybové hry ve třídě

PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ

-domácí úkoly od 2. třídy (dle zájmu žáků)
-soutěž ve družstvech - ekologie
-sudoku, křížovky, jazykolamy