Mapa školy 2019

V březnu 2019 proběhlo na naší škole dotazníkové šetření mezi dětmi, rodiči, pedagogy a ostatními zaměstnanci, které si dalo za cíl zjistit spokojenost s kvalitou výuky, klimatem a materiálním zajištěním školy.

Toto šetření nám poskytlo důležité informace o vztazích, názorech, postojích a přáních všech aktérů vzdělávacího procesu. Ještě jednou děkujeme všem respondentům za vyplnění dotazníku.
Z výsledků šetření mezi žáky vyplývá, že žáci kladně hodnotí atmosféru školy, do školy chodí velmi rádi a v kolektivu mají hodně kamarádů. Ve škole děti nepociťují strach ani z jiných dětí, ani z dospělého. Většina dětí má rádo učitelky, které je učí a učivo je baví. Téměř šedesáti procentům dětí chutná strava ve školní jídelně.
Je velmi těžké mít kladné hodnocení u všech žáků při splnění zásad zdravého stravování.
Velmi nás potěšilo, že v oblasti důležitosti vzdělávacích cílů školy panuje téměř shoda mezi rodiči a pedagogy. Také nás potěšila spokojenost rodičů s fungováním jednotlivých oblastí školy. Určité připomínky byly s nabídkou kroužků. Jsme však limitovaní prostorami školy a absencí tělocvičny. Průměrné bodové ohodnocení činí 3,02 ze 4. Dále z šetření vyplývá, že by se rodiče chtěli více podílet při realizaci některých školních projektů, besed, akcí. Při komunikaci se školou by rodiče nejvíce preferovali pravidelné e-mailové zprávy od učitelů.
V letošním šetření mohli respondenti některé odpovědi doplnit o svůj názor. Velice děkujeme za projevenou podporu a ocenění některých pedagogů. Na některé připomínky a doporučení budeme příští školní rok reagovat.

Mapa školy 2019