Otevřené kroužky na naší škole - 2023 - 2024

 

Kroužek Povede Ročník  Den Cena
         
Kroužek organizovaný naší školou    
         
Jóga  Soňa Chrbolková  1 .- 5.  út 15:00 - 15:45  700  Kč/pol
První hodina je v úterý 3. října.
 
Kroužky organizované mimoškolními institucemi  
Děti je nutné přihlásit přímo instituci, která kroužek organizuje.  
Věda nás baví *   1. - 5.  út 15:00 - 16:00  1 790 Kč/14 lekcí
První hodina je úterý 3. října.
Hudební kroužek - kytara **   1. - 5.   po 15:00 - 16:00  2 600,-/15 lekcí
První hodina je v pondělí 9. října.    
Šachy ***   1. - 5. st 15:15 - 16:00 2 200,-/pol.
První hodina je ve středu 4. října. 

 

* kontakt: www.vedanasbavi.cz
   přihlášky:  https://www.vedanasbavi.cz/krouzky-pro-deti-prihlasit?ID=4944&ID_roku=12&ID_semestru=1

**kontakt: www.krouzky.cz
    přihlášky:https://www.krouzky.cz/online-prihlaska?chosenRegion=1&chosenObvod=&chosenSkola=146&chosenKrouzek=
    tel: 770 696 096

 *** přihlášky: www.sachovykrouzek.cz/registrace 

Informace o práci kroužků ve druhém pololetí vám předá vedoucí kroužků na konci prvního pololetí.