Dne 29. 12. 2023 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela školského zákona (zákon č. 421/2023 Sb.) a vyhláška č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři. Oba právní předpisy nabyly účinnosti dne 1. 1. 2024.

Veškeré metodické a informační materiály, tiskopisy, formuláře, videotutoriály a další informace k přijímacímu řízení do středního vzdělávání a konzervatoří naleznete na těchto webových stránkách:

https://www.prihlaskynastredni.cz/

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Finální metodika přijímacího řízení (platná k 5. 1. 2024):

Metodika_prijimaci rizeni_od 1.1.2024_final k 5.1.2024.pdf

Některé další dokumenty: 

Informace pro uchazece o stredni vzdelavani a jejich zakonne zastupce-1.pdf

Informace pro zakladni skoly k prijimacimu rizeni-1.pdf

Letak_TISK.pdf

Prihlaska_2023-2024.pdf

Zdravotni posudek-1.pdf

Hodnoceni na vysvedcenich.pdf

Zadost pro uchazece s docasnou ochranou.pdf

 

Doporučení pro zákonné zástupce:

Ze všech tří možných způsobů podání přihlášky doporučujeme využít plně elektronickou formu přes digitální přihlašovací systém (DIPSY) na https://www.prihlaskynastredni.cz/ (od 1. 2. do 20. 2. 2024). Pro tento způsob podání přihlášky je třeba mít ověřenou elektronickou identitu občana, např. bankovní identitou. Veškeré následné kroky přijímacího řízení pak budou pro všechny strany (žáky, rodiče, školy) výrazně zjednodušeny a zrychleny.