Kalendář školního roku 2022/2023

Září  
1. 9.                                     Zahájení školního roku, pedagogická rada, třídní schůzky 1. B
2. 9.                                     Akce spojené s bezpečností žáků a zahájením školního roku
14. 9.                                   Třídní schůzky – BH, TGM
28. 9.                                   Státní svátek 

Říjen
26., 27. 10.                          Podzimní prázdniny
28. 10.                                 Státní svátek

Listopad
10. 11.                                 Slavnost svatého Martina - akce pro rodiče s dětmi
14. 11.                                 Pedagogická rada – BH, třídní konzultace -  BH
15. 11.                                 Pedagogická rada - TGM, třídní konzultace - TGM
17. 11.                                 Státní svátek
21. - 25. 11.                         Vázání adventních věnců - akce pro rodiče s dětmi         

Prosinec               
                                           Vánoční akce
23. 12. – 2. 1.                      Vánoční prázdniny 

Leden
3. 1.                                     Zahájení výuky v kalendářním roce 2023
10. 1.                                   Třídní konzultace – BH
11. 1.                                   Třídní konzultace – TGM
25. 1.                                    Pedagogická rada - TGM, BH
31. 1.                                    Ukončení I. pololetí, vydání vysvědčení

Únor 
3. 2.                                      Pololetní prázdniny
6. - 12. 2.                              Jarní prázdniny
20. 2.                                    Masopustní rej masek - dopolední akce s dětmi


Březen
                                            Projektový den "Kniha"

Duben
4. 4.                                     Velikonoční jarmark
6. 4.                                     Velikonoční prázdniny
7. 4.                                     Ostatní svátek
10. 4.                                   Státní svátek
18. 4.                                   Pedagogická rada – BH, třídní schůzky – BH                       
19. 4.                                   Pedagogická rada  - TGM, třídní schůzky – TGM
26. 4.                                   Čarodějnický den - dopolední akce s dětmi

Květen                                 
1. 5. a  8. 5.                         Státní svátek
                                            Školy v přírodě

Červen
                                           
Třídní besídky
1. 6.                                     Den dětí
22. 6.                                   Pedagogická rada – TGM, BH
29. 6.                                   Školní akademie, rozloučení s IX. A – TGM                                                                                                            Rozloučení se školním rokem - BH
30 .6.                                   Ukončení šk .r., vydání vysvědčení

Hlavní prázdniny       1. 7. 2023 – 3. 9. 2023
Šk. r. 2023/2024        od 4. 9. 2023