Nabídka kroužků na naší škole 23/24

 

Kroužek Povede Ročník  Den Cena
         
Kroužek organizovaný naší školou    
         
Jóga  Soňa Chrbolková  1 .- 5.  út 15:00 - 15:45  700  Kč/pol
Minimální počet dětí pro otevření kroužku je 8.
Kroužek začíná od října.
Přihlášky odevzdejte do 8. 9. 2022 třídní učitelce.
Zatím neplaťte. O termínu platby budete včas informováni třídní učitelkou.     
 
Kroužky organizované mimoškolními institucemi  
Děti je nutné přihlásit přímo instituci, která kroužek organizuje.  
Věda nás baví *   1. - 5.  út 15:00 - 16:00  1 790 Kč/pol
Angličtina - konverzace **   3. - 5.   st 15:00 - 16:00  1 790,- /pol. 
Hudební kroužek - kytara **   1. - 5.   po 15:00 - 16:00  2 600,-/pol.
Hudební kroužek - flétna **   1. - 5.   po 15:00 - 16:00  1 900,-/pol.
Vaření hravě a zdravě **   1. - 5.   čt 15:00 - 16:30  2 380,-/pol.

* kontakt: www.vedanasbavi.cz
   přihlášky:  https://www.vedanasbavi.cz/krouzky-pro-deti-prihlasit?ID=4944&ID_roku=12&ID_semestru=1

**kontakt: www.krouzky.cz
    přihlášky:https://www.krouzky.cz/online-prihlaska?chosenRegion=1&chosenObvod=&chosenSkola=146&chosenKrouzek=
    tel: 770 696 096

Informace o práci kroužků ve druhém pololetí vám předá vedoucí kroužků na konci prvního pololetí.