Rozvrh 5. ročník

   8,00 - 8,45  8,55 - 9,40  10,00 - 10,45  10,55 - 11,40  11,50 - 12,35  12,45 - 13,30
 PO   INF/M  M/INF  ČJ  VL  AJ  AJ
 ÚT  ČJ  M  P  ČJ  PČ  
 ST  ČJ  M  VL  HV  AJ  
 ČT  TV  TV  ČJ  M  P  
 PÁ  ČJ  M  AJ  VV  VV  

ČJ = český jazyk
AJ = anglický jazyk
M = matematika
INF = informatika
VL = vlastivěda
P = přírodověda
PČ = pracovní činnosti
VV = výtvarná výchova
HV = hudební výuka
TV = tělesná výchova