23.8.2022

Školní rok 2022/2023

Nový školní rok bude zahájen ve čtvrtek 1. 9. 2022 v 8:00.

- ve čtvrtek 1. 9. je krácena výuka všem ročníkům do 8:45
- v pátek 2. 9. je krácena výuka 2. - 5. ročníku do 11,40, první ročník bude mít vyučování do 9:40 
- školní družina je 1. 9. v provozu od 6:30 do 7:45 a od 8:45 do 17:00, 2. 9. je pro 1. ročník v provozu
  od 6:30 do 7:45 a od 9:40 
do 17:00, pro 2. - 4. ročník od 6:30 do 7:45 a od 11:40 do 17:00,
  poplatek zůstává ve stejné výši 300,- Kč
- školní jídelna bude v provozu od 1. 9. 2022, přehled zvýšených cen obědů je v sekci školní jídelna
- obědy budou 1. 9. vydávány od 11:30 do 12:30

Prvňáčkové budou uvítáni v 8:00 třídní učitelkou a zástupkyní školy ve své třídě. Rodiče mohou své dítě do třídy doprovodit a vyfotografovat si jej. Pak se rodiče přemístí do školní jídelny, kde dostanou informace o školním stravování a docházky do školní družiny. Rodiče si zakoupí čip na stravování - cena 150,- Kč (platba pouze v hotovosti, prosíme, připravte si přesnou částku). V této době prvňáčci zahájí s třídní učitelkou první vyučování. Přibližně v 9:00 proběhne krátká schůzka třídní učitelky s rodiči (konec cca v 10:00). Během této doby budou děti v péči vychovatelky. Tento první den je již možné dítě přihlásit na oběd a nechat ve školní družině. 

Od druhého týdne bude výuka probíhat u všech ročníku podle rozvrhu včetně anglického jazyka.
První třídní schůzky jsou naplánovány na středu 14. 9., bližší informace včas podá třídní učitelka.

 

Všem žákům a rodičům přejeme dobrý start do nového školního roku!