PLATBY


Platba školného i stravného se provádí na jeden účet : 4834061/0100

 

 

ŠKOLNÉ: 650 Kč/měsíc - platbu provést do 15. dne v měsíci

         !Předškoláci a děti s odkladem školní docházky školné neplatí!

 

STRAVNÉ: 

 Kategorie 3-6 let : 860 kč/měsíc

Kategorie od 7 let : 910 kč/měsíc 

     platba se provádí zálohově měsíc předem - k 15. dni v měsíci - v září je tedy třeba provést platbu dvakrát