PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

 • Divadelní představení
 • Výtvarné dílny s rodiči
 • Pečení perníčků, martinských rohlíčků apod.
 • Výtvarné soutěže
 • Čertovský rej
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční besídka
 • Předvánoční výlet
 • Toulky Prahou
 • Lampionový průvod
 • Masopust
 • Jarní besídka
 • Návštěva knihovny
 • Čarodějnické dopoledne
 • Den dětí
 • Workshopy pro děti
 • Výstava drobného zvířectva
 • Den otevřených dveří
 • Den naruby
 • Celodenní výlet
 • Pasování předškoláků
 • Sportovní dopoledne v hale v Ruzyni
 • Fotografování
 • Projekt Předškoláček
 • Canisterapie
 • Medvídkova nemocnice
 • Solná jeskyně
 • Vyšetření očí
 • Projekt Nechci kazy