Kontakty

Adresa MŠ:

Mateřská škola Bělohorská

Bělohorská 174

169 00 Praha 6

IČO: 496 245 21

ms.belohorska@centrum.cz

tel: 240 201 165

 

Personální obsazení:

Pedagogický personál:

Mgr. Miroslava Doubková - zástupkyně školy pro předškolní vzdělávání

Andrea Loucká

Mgr. Klára Picková

Adéla Otčenášková

Asistentky pedagoga:

Michaela Falladová

Alexandra Falladová

Školnice: 

Natália Pop

 

Konzultační hodiny:

každá lichá středa od 15,00 - 17,00 nebo kdykoli po vzájemné dohodě

Referentka školy

Referentka školy bude k dispozici rodičům žáků každou středu

mezi 13,30 - 15,00 hodinou v MŠ Za Oborou 3.