Mapa školy 2022

Mapa školy 2022

Vedení školy zveřejňuje část výsledků dotazníkového šetření Mapa školy pro ZŠ, které proběhlo v březnu 2022 na naší škole

Nástrojem použitým pro hodnocení kvality klimatu školy bylo anonymní dotazníkové šetření mezi žáky, rodiči, učiteli a provozními zaměstnanci. Poskytlo nám důležité informace o vztazích, názorech, postojích a přáních všech aktérů vzdělávacího procesu. Sdělením těchto výsledků a jejich analýza by měla přispět ke zlepšování kvality školy a jejích služeb.

Ještě jednou děkujeme všem respondentům za vyplnění dotazníků (počty respondentů – žáci učitelé a rodiče jsou vysoké).

Silné a slabé stránky školy - z grafu je patrné, že v žádné oblasti jsme se nedostali na nízkou kvalitu. Průměrná hodnota je u školní jídelny, ale zde je velmi těžké mít kladné hodnocení u všech žáků při splnění zásad zdravého stravování. Přesto si myslíme, že kvalita stravování se postupně lepší. Do průměru se dostaly i záchody. Zde musíme podotknout, že vybavení odpovídá hygienickým požadavkům ( k dispozici je toaletní papír, mýdlo, papírové ručníky, odpadkové košey).Denně probíhá úklid. 

V letošním šetření mohli respondenti i některé odpovědi doplnit o svůj názor. Velice nás potěšili osobní vzkazy a poděkování za odvedenou práci, což je pro pedagoga nejlepší motivací do další práce. Na některé připomínky a doporučení chceme od příštího školního roku zareagovat. 

 Souhrn_ZS_2021_2022_budova_1 (1).pdf

 Souhrn_ZS_2021_2022_budova_2.pdf

Analyticka_zprava_ZS_2021_2022 (2).pdf