Žákovský parlament

 

Žákovský parlament se schází v úterý ráno, jedenkrát za čtrnáct dní. Je tvořen dvěma zástupci z každého ročníku a pracuje pod vedením paní Mgr. Ivany Majerčíkové.

Zástupci chtějí i v letošním školním roce připravovat sportovní akce, projektové dny, kulturní akce. Dále budou pořádat sběr papíru. Finanční prostředky  získané sběrem poslouží na zakupování odměn a pomůcek pro jednotlivé akce.