Na naší škole aktuálně probíhají tyto projekty EU:

Operační program Jan Amos Komenský

Název projektu dle MS2021+: Učíme se pro budoucnost

Registrační číslo projektu dle MS2021+: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001303

Účelem dotace je:

- zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání

- zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 9. 2022

Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2024

Doba trvání projektu: 24 měsíců

WEB 1.pdf

WEB 2.pdf

 

Národní plán obnovy (komponenta 3. 1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace)

vzor-MSMT-Letak-pro-publicitu-NPO_172_Distanc_vyuka-2020.pdf

vzor-MSMT-Letak-pro-publicitu-NPO_soucasne_173-174_2022-2023.pdf

 

 

Starší projekty EU:

Projekt zaměřený na vzdělávání pedagogů, na sdílení zkušeností a rozvoj aktivit žáků.

 

Zprava ze studijniho vyjezdu - Italie (1).docx

 

Skoly v Italii.pptx

 

skolky Italie (1).pptx

Projekt zaměřený na přímou podporu žáků s odlišným mateřským jazykem.

A_3_plakat.pdf

A__plakat-a3horizontal (9).pdf

 

Projekt SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů a na podporu extrakurikulárních aktivit žáků.

Plakat_A_3_horizontal (3).pdf