SCIO testování žáků

Ve školním roce 2023/2024 se SCIO testování opět zúčastnili žáci 6. a 9. ročníku. Celkové výsledky jsou k dispozici v přiložených souborech. Potěšitelný je fakt, že v celkovém percentilu žáci obou testovaných tříd poráží více než 80% ostatních základních škol, které se testování rovněž zúčastnily. Stejně tak i relativní posun žáků devátého ročníku ukazuje na pěkný studijní přístup žáků a kvalitní práci učitelů druhého stupně v posledních třech letech jejich studia (mezi šestou a devátou třídou).

Analyticka zprava 6. A 2324.pdf

Analyticka zprava 9. A 2324.pdf

Analyticka zprava relativni posun 9. A 2324.pdf

 

Testování SCIO se ve školním roce 2022/2023 zúčastnili žáci 6. a 9. ročníku. Celkové výsledky jsou v přiložených souborech:

Analyticka zprava 2223 6A.pdf

Analyticka zprava 2223 9AC.pdf 

 

Testování scio ve školním roíce 2021/2022 se zúčastnili žáci 6. a 9. ročníku. Celkové výsledky jsou v přiložených souborech:

Analyticka_zprava 6. rocnik 21.pdf

Analyticka_zprava 9. rocnik 21.pdf

 

Testování scio ve školním roíce 2020/2021 se zúčastnili žáci 6. a 9. ročníku. Celkové výsledky jsou v přiložených souborech:

Analyticka_zprava 6.rocnik.pdf

Analyticka_zprava 9. rocnik.pdf

 

 

Testování scio ve školním roíce 2019/2020 se zúčastnili žáci 6. a 9. ročníku. Celkové výsledky jsou v přiložených souborech.

scio.pdf