Volitelné předměty 2022/2023

7.A

 

Německý jazyk

Estetická výchova

Sportovní hry

7.C

 

Německý jazyk

Estetická výchova

Sportovní hry

8.A

Německý jazyk

Ruský jazyk

Seminář z českého jazyka

Konverzace Aj

9.A

Německý jazyk

Ruský jazyk

Matematický seminář

Konverzace Aj

9.C

Německý jazyk

Ruský jazyk

Matematický seminář

Konverzace Aj